Kan F-Secure KEY fylle ut påloggingslegitimasjonen min automatisk? (Mac)

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Ja, men før du kan bruke autoutfyllingsfunksjonen, må du la F-Secure KEY få kontroll over datamaskinen:

  1. Gå til Systemvalg > Sikkerhet og personvern > Personvern-fanen > Tilgjengelighet på Mac-maskinen (Mac OS X 10.10 og nyere).
  2. Dra og slipp eller marker F-Secure KEY i listen Gi programmene nedenfor tillatelse til å styre datamaskinen.

Slik bruker du autoutfyllingsfunksjonen:

  1. Logg deg på F-Secure KEY med hovedpassordet ditt.
  2. Gå til nettjenesten du vil ha tilgang til.
  3. Klikk i brukernavnfeltet og trykk på ctrl + cmd + F2 eller fn + ctrl + F2 (på bærbare Mac-maskiner med flerfunksjonstaster). En nedtrekksliste med lagrede passorddata vises.
  4. Velg den tilsvarende oppføringen for den tjenesten. F-Secure KEY fyller ut brukernavnet og passordet.
Sign In or Register to comment.