Kan F-Secure KEY fylle ut legitimasjonen min automatisk på et nettsted? (Android)

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Ja, men før du kan bruke autoutfyllingsfunksjonen, må du aktivere F-Secure KEY-tastaturet på enheten. Se artikkelen Hvordan aktivere F-Secure KEY-tastaturet i Android for å få vite mer om hvordan det gjøres.

Slik bruker du autoutfyllingsfunksjonen:

  1. Logg deg på F-Secure KEY med hovedpassordet ditt.
  2. Gå til en nettjeneste du vil ha tilgang til.
  3. Trykk på brukernavnfeltet for å logge deg på. Standardtastaturet vises.
  4. Trykk på tastaturikonet nederst til høyre på skjermen, og velg F-Secure KEY i vinduet for bytte av tastatur. Standardtastaturet ditt er nå erstattet av F-Secure KEY-tastaturet.
  5. Velg ønsket tjeneste med tastaturet. F-Secure KEY fyller ut legitimasjonen automatisk.
  6. Logg deg på nettjenesten.

Note: Hvis nettjenesten har fylt ut brukernavnet ditt automatisk og du bare behøver å oppgi passordet, trykker du først to ganger på User & Pwd-knappen nederst til venstre på F-Secure KEY-tastaturet, slik at den viser Pwd, og velger deretter ønsket tjeneste. F-Secure KEY fyller ut passordet, og du er klar til å bruke tjenesten.