Hur installerar jag FREEDOME VPN (F-Secure TOTAL) på min Mac?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Innan du installerar F-Secure FREEDOME på din Mac måste du ha ditt My F-Secure-konto redo.

Anm: Om du redan har FREEDOME installerat och har uppgraderat till en prenumeration på TOTAL aktiverar du din TOTAL-prenumeration i FREEDOME-appen enligt anvisningarna i Jag har redan FREEDOME installerat. Hur använder jag FREEDOME efter att ha uppgraderat till TOTAL?.

 1. Logga in på ditt My F-secure-konto.
 2. I My F-Secure väljer du TOTAL-appar i det övre fältet.
 3. På My F-Secure-kontrollpanelen väljer du FREEDOME.
 4. Välj Installera FREEDOME nu (om det här är första gången du installerar FREEDOME)/Installera på en annan enhet (om du redan har installerat FREEDOME på en enhet).
 5. Välj Min enhet och klicka på Fortsätt.
 6. Välj Den här datorn och sedan Ladda ned för Mac.
 7. Leta reda på installationsfilen i mappen Nedladdningar och dubbelklicka på den för att installera FREEDOME. Installationsprogrammet Välkommen till Freedome öppnas.
 8. Välj Fortsätt.
 9. Läs tjänstevillkoren, välj Fortsätt och välj sedan Godkänn.
 10. Under Installationstyp väljer du Fortsätt och sedan Installera.
 11. Om du ombeds göra det anger du dina inloggningsuppgifter för administratör och väljer Installera programvara.
 12. När installationen har slutförts måste din prenumeration aktiveras.
  1. Ange namnet på din nya enhet och välj Fortsätt.
  2. Välj OK för att slutföra aktiveringen.
 13. Klicka på växelreglaget Skydd AV på FREEDOME för att starta skyddet. Växelreglaget ändras till skydd PÅ.

F-Secure FREEDOME är nu installerat på din enhet. För att se vilka enheter du har installerat F-Secure FREEDOME på loggar du in på My F-Secure, väljer TOTAL-appar i det övre fältet och sedan FREEDOME från kontrollpanelen.