Hur installerar jag FREEDOME VPN (F-Secure TOTAL) på min iPhone/iPad?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Innan du installerar F-Secure FREEDOME på din iPhone eller iPad måste du ha ditt My F-Secure-konto redo.

Anm: Om du redan har FREEDOME installerat och har uppgraderat till en prenumeration på TOTAL aktiverar du din TOTAL-prenumeration i FREEDOME-appen enligt anvisningarna i Jag har redan FREEDOME installerat. Hur använder jag FREEDOME efter att ha uppgraderat till TOTAL?

 1. På din enhet öppnar du webbläsaren och loggar in på ditt My F-Secure-konto.
 2. När du har loggat in trycker du på huvudmenyn längst upp till höger på sidan My F-Secure. Sidan för TOTAL-appar öppnas och visar alla tillgängliga TOTAL-appar. Via den här sidan kan du även få åtkomst till dina prenumerationsdetaljer och kontoinställningar.
 3. Välj FREEDOME.
 4. Välj Installera FREEDOME nu (om det här är första gången du installerar FREEDOME)/Installera på en annan enhet (om du redan har installerat FREEDOME på en enhet). Fönstret Lägg till enhet öppnas.
 5. Välj Min enhet och sedan Fortsätt.
 6. Välj Den här enheten och sedan Installera från appbutik. App Store öppnas och visar installationssidan för FREEDOME VPN.
 7. Välj molnikonen för att installera FREEDOME.
 8. När installationen är klar väljer du Öppna för att öppna applikationen. FREEDOME öppnas och visar en kort självstudiekurs om sina huvudfunktioner.
 9. Svep skärmen åt vänster tills du kommer till sista sidan. Sidan Namnge ny enhet öppnas automatiskt.
 10. Ge enheten ett namn och välj Fortsätt och sedan OK. Sidan TJÄNSTEVILLKOR öppnas.
 11. Välj Godkänn. FREEDOME VPN öppnas med skyddet AV.
 12. Peka på mitten av skärmen.När FREEDOME startas första gången vill den ställa in en VPN-anslutning som gör det möjligt för den att övervaka nätverkstrafik. Tillåt detta genom att välja Låt oss göra det och sedan Tillåt när "Freedome" vill lägga till VPN-konfigurationer visas.
 13. När ”Freedome” vill skicka aviseringar till dig visas väljer du Tillåt.

FREEDOME är nu installerat på din enhet.

När du går tillbaka till din My F-Secure-sida kan du se på vilka enheter du har F-Secure FREEDOME installerat.