Så här tar du bort dina lösenordsdata från F-Secure KEY

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Om du inte längre vill använda F-Secure KEY och vill radera alla data som lagras på F-Secures servrar ska du ta bort dina lösenordsdata innan du avinstallerar appen.

Du måste radera samtliga poster separat för att ta bort alla dina KEY-data. Så här gör du:

  1. Gå till appen och öppna en post.
  2. Klicka på Redigera.
  3. Klicka på Radera. Posten har nu raderats.
  4. Upprepa steg ett till tre för samtliga lösenordsposter i KEY. Efter att du gjort detta kan du avinstallera appen.

Note: Vi kan inte dekryptera någon information som du har sparat i F-Secure KEY.