Hur återställer jag huvudlösenordet för F-Secure KEY på min mobila enhet?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Note: Du kan bara återställa ditt huvudlösenord genom att följa nedanstående steg om du tidigare har skapat en återställningskod för huvudlösenordet till F-Secure KEY.

Om du har glömt ditt huvudlösenord följer du de här stegen för att återfå åtkomsten till KEY genom att använda återställningskoden till ditt huvudlösenord.

  1. Öppna F-Secure KEY.
  2. Tryck på Glömt huvudlösenord? på inloggningsskärmen.
  3. Gör ett av följande:
    • Tryck på Importera bild och välj kodbilden från Bilder/Galleri.
    • Tryck på Skanna återställningskod och skanna utskriften av koden.

    Ditt huvudlösenord visas på skärmen.

  4. Peka på Logga in.

Huvudsidan för F-Secure KEY öppnas.