Hur återställer jag huvudlösenordet för F-Secure KEY på min stationära enhet?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Note: Du kan bara återställa ditt huvudlösenord genom att följa nedanstående steg om du tidigare har skapat en återställningskod för huvudlösenordet till F-Secure KEY.

Om du har glömt ditt huvudlösenord följer du de här stegen för att återfå åtkomsten till KEY genom att använda återställningskoden till ditt huvudlösenord.

  1. Öppna F-Secure KEY.
  2. Klicka på Glömt huvudlösenord?.
  3. Klicka på Importera bild.
  4. Leta reda på och öppna bildfilen med återställningskoden till huvudlösenordet som du skapade tidigare.

    Ditt huvudlösenord visas på skärmen.

  5. Klicka på Logga in.

Huvudsidan för F-Secure KEY öppnas.

Sign In or Register to comment.