Hur skapar jag en återställningskod till huvudlösenordet för KEY på min stationära enhet?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Important: Vi rekommenderar starkt att du skapar en återställningskod till ditt huvudlösenord för F-Secure KEY så fort du har börjat använda F-Secure KEY eftersom det är det enda sättet för dig att få tillbaka ditt huvudlösenord för F-Secure KEY om du glömmer det.

Så här skapar du återställningskoden till ditt huvudlösenord:

  1. Logga in på F-Secure KEY på din stationära enhet.
  2. Klicka på Inställningar > Skapa återställningskod.

    Bilden skapas automatiskt.

  3. Klicka på Spara för att spara bilden.
  4. Ange ditt huvudlösenord och klicka på OK.
  5. Välj en mapp där du vill spara bilden med återställningskoden och klicka på Spara.
  6. Gå till mappen där du sparade bilden och skriv ut den.
  7. Radera filen från din enhet när du har skrivit ut koden.

Note: Vi rekommenderar att du sparar koden som en bild och skriver ut filen för att förvara den på ett säkert ställe, istället för att lagra återställningskoden till huvudlösenordet i ett filsystem eller en molnlagringstjänst.

Sign In or Register to comment.