Hur kommer jag åt lösenordshistoriken för F-Secure KEY på min mobila enhet?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Loggen Lösenordshistorik innehåller dina eventuella tidigare lösenord för den aktuella internettjänsten. När du har bytt lösenord i F-Secure KEY kan du fortfarande behöva logga in på internettjänsten med det gamla lösenordet.

Du kan dessutom ofta behöva ange det gamla lösenordet innan du kan byta lösenord för en tjänst.

Gör så här för att komma åt dina tidigare lösenord i F-Secure KEY:

  1. Öppna F-Secure KEY.
  2. Öppna den post vars tidigare lösenord du vill se.
  3. Klicka på ikonen för lösenordshistorik (klockan) i det övre högra av posten. Observera att om du inte kan se ikonen finns det inga tidigare lösenord tillgängliga för just den internettjänsten. Sidan Lösenordshistorik öppnas.
  4. Tryck på ögonikonen för att se de(t) dolda lösenordet/lösenorden.

    Note: Om du vill kan du radera lösenordshistoriken genom att klicka på papperskorgsikonen.

  5. Tryck på pilen i det övre vänstra hörnet av posten för att stänga sidan Lösenordshistorik.