Hur kommer jag åt lösenordshistoriken för F-Secure KEY på min stationära enhet?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Loggen Lösenordshistorik innehåller dina eventuella tidigare lösenord för den aktuella internettjänsten. När du har bytt lösenord i F-Secure KEY kan du fortfarande behöva logga in på internettjänsten med det gamla lösenordet.

Du kan dessutom ofta behöva ange det gamla lösenordet innan du kan byta lösenord för en tjänst.

Gör så här för att komma åt dina tidigare lösenord i F-Secure KEY:

  1. Öppna F-Secure KEY och klicka på Lösenord.
  2. Öppna den post vars tidigare lösenord du vill se.
  3. Klicka på knappen Lösenordshistorik längst ned i det vänstra hörnet av posten. Observera att om du inte kan se knappen finns det inga tidigare lösenord tillgängliga för just den internettjänsten. Fönstret Lösenordshistorik öppnas.
  4. Klicka på ögonikonen för att se de(t) dolda lösenordet/lösenorden.

    Note: Om du vill kan du radera lösenordshistoriken genom att klicka på knappen Rensa.

  5. Klicka var som helst i KEY-appen för att stänga fönstret Lösenordshistorik.
Sign In or Register to comment.