Kan F-Secure KEY fylla i mina uppgifter på en webbplats automatiskt? (Windows)

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee
Ja, du kan fylla i dina inloggningsuppgifter automatiskt på en Windows-dator på följande sätt:
  1. Logga in på F-Secure KEY med ditt huvudlösenord.
  2. Gå till den tjänst du vill använda.
  3. Klicka i fältet för användarnamn och tryck på Ctrl + Alt + v på tangentbordet. En listruta med dina sparade lösenordsdata visas.
  4. Välj motsvarande post för den tjänsten. F-Secure KEY fyller i ditt användarnamn och ditt lösenord.
Sign In or Register to comment.