Kan F-Secure KEY fylla i mina uppgifter på en webbplats automatiskt? (Mac)

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Ja, men innan du kan använda autofyllfunktionen måste du tillåta F-Secure KEY att styra din dator:

  1. På din Mac (Mac OS X 10.10 och senare) går du till Systempreferenser > Säkerhet och sekretess > fliken Integritetsskydd > Hjälpmedel.
  2. Dra och släpp eller markera F-Secure KEY till/i listan Tillåt nedanstående applikationer att styra datorn.

Så här använder du autofyllfunktionen:

  1. Logga in på F-Secure KEY med ditt huvudlösenord.
  2. Gå till den tjänst du vill använda.
  3. Klicka i fältet för användarnamn och tryck på ctrl + cmd + F2 eller fn + ctrl + F2 (på bärbara Mac-datorer med flerfunktionstangenter). En listruta med dina sparade lösenordsdata visas.
  4. Välj motsvarande post för den tjänsten. F-Secure KEY fyller i ditt användarnamn och ditt lösenord.