Beregning af adgangskodestyrke i F-Secure KEY

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Beregningen af adgangskodestyrke i F-Secure KEY er baseret på adgangskodeentropi.

Adgangskodeentropi angiver, hvor nemt det er for software, der er udviklet til at bryde adgangskoder, at forudsige en adgangskode. Jo flere adgangskoder softwaren skal prøve, før adgangskoden gættes, desto højere er entropien.

For at opnå den maksimale entropiscore er det vigtigt at medtage mindst ét stort bogstav, ét lille bogstav, ét tal og ét specialtegn (eller symbol) i adgangskoden. Undgå endvidere alle tegnsekvenser, for eksempel "12345678" eller "abcdefgh", og brug ikke tegngentagelse (for eksempel "aaaaaa"). Undgå at bruge almindelige mande- eller kvindenavne, almindelige ord og typiske adgangskoder. Endeligt har også adgangskodens længde en effekt på adgangskodens entropiscore.

Sign In or Register to comment.