Kan F-Secure gendanne en glemt masteradgangskode til F-Secure KEY?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Nej. Af hensyn til din sikkerhed kan F-Secure ikke gendanne eller nulstille din masteradgangskode til F-Secure KEY. Det er en bevidst beslutning fra vores side for at øge din sikkerhed og datafortrolighed. Gendannelse af en masteradgangskode betyder, at vi skal have adgang til din masteradgangskode, og det kan udgøre en sikkerhedsrisiko.

Selvom vi ikke kan gendanne din masteradgangskode for dig, kan du imidlertid oprette en kode til gendannelse af din masteradgangskode for at kunne gendanne masteradgangskoden, hvis du glemmer den. Vi anbefaler derfor, at du opretter koden til gendannelse af din masteradgangskode til F-Secure KEY, så snart du har taget adgangskodestyringen i brug.

Koden til gendannelse af masteradgangskoden er en entydig og personlig kode, som er den eneste måde at få adgang til KEY på, hvis du glemmer masteradgangskoden. Den er stærkt krypteret og kan kun dekrypteres på en af dine tilsluttede enheder. Det betyder, at den ikke kan dekrypteres på andre brugerenheder.

Sign In or Register to comment.