Hvorfor får jeg fortsatt e-postpåminnelser om å fornye F-Secure Internet Security, selv om jeg har f

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

E-postpåminnelsene sendes av vår e-handelspartner, Cleverbridge. Hvis du stadig får e-postpåminnelser selv om du har fornyet abonnementet, kan det være flere scenarioer som er årsak til dette.

  • Du kjøpte det abonnementet fra F-Secure, men har fornyet ved bruk av en annen e-postadresse.

Hvis du har fornyet ved bruk av en annen e-postadresse enn ved det opprinnelige kjøpet, kan ikke e-postsystemet vårt knytte fornyelseskjøpet til den opprinnelige e-postadressen. Systemet vil derfor fortsette med å sende e-postpåminnelser til den opprinnelige e-postadressen.

  • Du kjøpte det opprinnelige abonnementet fra en forhandler, og har fornyet via F-Secures eStore eller e-handelspartneren vår, Cleverbridge.

Fordi det opprinnelige abonnementet ble kjøpt via en tredjepart, vet ikke e-postsystemet vårt hvor mange dager du har igjen av det opprinnelige abonnementet. Det betyr at vi vil sende e-postpåminnelser på grunnlag kjøpsdatoen for fornyelsen når du fornyer via eStore. I praksis kan det bety at du vil få e-postpåminnelser i god tid før abonnementet utløper, spesielt hvis du fornyet tidlig.

  • Du kjøpte det opprinnelige abonnementet fra F-Secure, og har fornyet ved bruk av koden på en eske.

Fordi e-postsystemet vårt ikke vet at du har fornyet abonnementet med koden på en eske, vil vi fortsatt sende e-postpåminnelser på grunnlag av det opprinnelige kjøpet, selv om du har fornyet abonnementet og abonnementet er gyldig.

Hvordan stoppe e-postpåminnelsene

  • Åpne e-postpåminnelsen om fornyelse og klikk på Stopp abonnement nederst i meldingen for å stanse påminnelsene.

Ta kontakt med kundestøtte hos F-Secure hvis problemet vedvarer.