Hvordan installerer jeg F-Secure KEY på en PC for første gang?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Fremgangsmåten nedenfor beskriver hvordan du installerer F-Secure KEY på en PC fra bunnen av. Du finner installeringspakker for F-Secure KEY på nettstedet vårt.

Slik installerer du F-Secure KEY i Windows (7 og nyere):

  1. Last ned .msi-installeringspakken til datamaskinen.
  2. Dobbeltklikk på .msi-installeringspakken, og følg installeringsveiledningen på skjermen.
  3. Når installeringen er fullført, oppretter du F-Secure KEY-hovedpassordet.

Husk at hovedpassordet er svært viktig, fordi det er adgangskortet til alle dine passorddata.

Viktig: Vi anbefaler sterkt at du oppretter en F-Secure KEY-gjenopprettingskode for hovedpassord så snart du har tatt F-Secure KEY i bruk, fordi dette er den eneste måten du kan få F-Secure KEY-hovedpassordet tilbake på hvis du glemmer det.