Hvordan installerer jeg F-Secure KEY på en Android for første gang?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee
  1. Gå til Google Play Store på enheten og søk etter F-Secure KEY.
  2. Trykk på Installer og deretter Godta for å gi KEY tilgang.
  3. Trykk på Åpne når appen er installert.
  4. Trykk på Opprett hovedpassord og finn på et sterkt hovedpassord.
  5. Skriv passordet i feltet Hovedpassord og gjenta det i feltet Gjenta hovedpassord.

    Merk: Hvis du merker av for Husk hovedpassordet på denne enheten, vil ikke KEY spørre deg om hovedpassordet flere ganger, hvis du ikke låser appen fra menyen.

  6. Trykk på Fortsett.
Sign In or Register to comment.