Hvordan eksporterer jeg F-Secure KEY-data?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Du kan eksportere data fra F-Secure KEY. Eksport er bare mulig i Windows- og Mac-versjonene av produktet.

Slik eksporterer du data fra F-Secure KEY:

  1. Åpne F-Secure KEY.
  2. Klikk på Innstillinger i venstre menyrute.
  3. Klikk på Eksporter passord.
  4. Klikk på Eksporter. Da åpnes Hovedpassord-vinduet.
  5. Oppgi hovedpassordet og klikk på OK.
  6. Velg hvor du vil lagre filen, og klikk på Lagre. Som standard blir passorddata lagret i filen ExportedPasswords.fsk (F-Secure KEY-utvekslingsfilen) på den angitte plasseringen.

Merk: Når du eksporterer KEY-data, blir denne filen eksportert i vanlig tekst og kan derfor lett leses av andre. Hvis du har behov for å lagre filen, lagrer du den på et sted hvor den ikke er lett tilgjengelig og kan skades. Husk også på å slette filen så snart du har overført dataene.