Hva slags teknologi ligger bak F-Secure KEY?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

F-Secure KEY benytter AES (Advanced Encryption Standard) med en nøkkellengde på 256 bit til å beskytte sensitive data. Denne algoritmen brukes i CCM-modus til kryptering. CCM er et akronym for en lengre forkortelse, nemlig CTR-modus med CBC-MAC. CTR står for "Counter", CBC for "Cipher Block Chaining" og MAC for "Message Authentication Code". I dag er AES den anbefalte standarden for moderne datakryptering.

Hovedkrypteringsnøkkelen utledes fra hovedpassordet ved bruk av algoritmen PBKDF2 (Password-Based Key Derivation Function 2), som er spesifisert i Public-Key Cryptography Standards (PKCS) nr 5. I PBKDF2-algoritmen bruker vi HMAC (Hash-based Message Authentication Code) SHA256, vilkårlige saltverdier og 20 000 iterasjoner. Dette gjør det mye vanskeligere å gjenopprette nøklene med rå kraft eller ordboksangrep, selv for svakere passord.

Sign In or Register to comment.