Hva er en F-Secure KEY-gjenopprettingskode for hovedpassord?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Viktig: Vi anbefaler sterkt at du oppretter en F-Secure KEY-gjenopprettingskode for hovedpassord så snart du har tatt F-Secure KEY i bruk, fordi dette er den eneste måten du kan få F-Secure KEY-hovedpassordet tilbake på hvis du glemmer det.

Gjenopprettingskoden for hovedpassord er en unik og personlig kode som er eneste måte å få tilgang til KEY igjen på, hvis du glemmer hovedpassordet. Koden er sterkt kryptert og kan bare dekrypteres på en av dine tilkoblede enheter. Det betyr at den ikke kan dekrypteres på noen annen brukerenhet.

Av sikkerhetsmessige årsaker kan ikke KEY tilbakestille hovedpassordet eller sende deg en gjenopprettingskode hvis du glemmer hovedpassordet. Det er en bevisst beslutning fra F-Secure for å styrke kundenes sikkerhet og personvern.

Hver gang du endrer hovedpassordet, viser KEY Opprett gjenopprettingskode-bildet. Vi anbefaler at du lagrer koden som et bilde og skriver ut en kopi som du oppbevarer trygt. Utskriften av gjenopprettingskoden for hovedpassord bør ikke oppbevares på samme sted som enheten.

Hvis du kobler til nye enheter, kan F-Secure KEY be deg om å opprette en ny gjenopprettingskode for hovedpassord. Hvis det skjer, må du passe på å opprette en ny gjenopprettingskode for hovedpassord fordi den gamle ikke vil fungere lenger.

Merk: Når du endrer hovedpassordet, vil du motta en ny gjenopprettingskode. Du vil alltid trenge den nyeste gjenopprettingskoden for å få tilgang til KEY igjen hvis du glemmer hovedpassordet.