Beregning av passordstyrke i F-Secure KEY

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Beregningen av passordstyrke i F-Secure KEY er basert på passordentropi.

Passordentropi angir hvor enkelt det for programvare som knekker passord, å forutsi et passord. Jo flere passord programvaren må prøve før det gjetter et passord, desto høyere er entropien.

For å oppnå maksimal entropi er det viktig å inkludere minst én stor bokstav, én liten bokstav, ett tall og ett spesialtegn (eller symbol) i passordet. Dessuten bør alle tegnsekvenser, som "12345678" og "abcdefgh" unngås, og tegn bør ikke repeteres (for eksempel "aaaaaa"). Unngå å bruke vanlige jente- og guttenavn, vanlige ord og typiske passord. Til slutt har også lengden på passordet en betydning for passordets entropi.