F-Secure KEY i et nøtteskall

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

I F-Secure KEY blir alle passordposter kryptert hver for seg ved bruk av en unik og sterk vilkårlig krypteringsnøkkel. De postspesifikke nøklene blir kryptert med en hovedkrypteringsnøkkel som utledes fra hovedpassordet med PBKDF2-algoritmen. PBKDF2 står for Password-Based Key Derivation Function 2.

Hovedpassordet og hovedkrypteringsnøkkelen blir aldri lagret noe sted. Krypteringsnøklene eksisterer bare når du bruker produktet. Det betyr imidlertid at det ikke finnes noen måte å gjenopprette passord eller data på hvis du glemmer hovedpassordet.

Det styrende designprinsippet bak F-Secure KEY er å respektere og beskytte anonymiteten til brukerne. Vi sporer deg heller ikke når du synkroniserer data på tvers av enheter.

F-Secure KEY-serverne eies og drives av F-Secure innenfor Den europeiske union i samsvar med finsk lov og det gjeldende EU-regelverket.

Sign In or Register to comment.