Kan F-Secure gjenopprette glemte F-Secure KEY-hovedpassord?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Nei. Av sikkerhetsmessige årsaker kan ikke F-Secure gjenopprette eller tilbakestille F-Secure KEY-hovedpassord. Det er en bevisst beslutning vi har tatt for å øke kundenes sikkerhet og personvern. Gjenoppretting av hovedpassord ville betydd at vi måtte hatt tilgang til hovedpassordet, noe som ville vært en sikkerhetsrisiko.

Selv om vi ikke kan gjenopprette hovedpassordet for deg, kan du imidlertid opprette en gjenopprettingskode for hovedpassord for å kunne gjenopprette hovedpassordet hvis du glemmer det. Derfor anbefaler vi at du oppretter en F-Secure KEY-gjenopprettingskode for hovedpassord så snart du tar passordbehandleren i bruk.

Gjenopprettingskoden for hovedpassord er en unik og personlig kode som er eneste måte å få tilgang til KEY igjen på, hvis du glemmer hovedpassordet. Koden er sterkt kryptert og kan bare dekrypteres på en av dine tilkoblede enheter. Det betyr at den ikke kan dekrypteres på noen annen brukerenhet.