Varför fortsätter jag att få e-postpåminnelser om att min F-Secure Internet Security är på väg att l

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Våra e-postpåminnelser skickas av vår e-handelspartner, Cleverbridge. Om du har förnyat din prenumeration men fortfarande får e-postpåminnelser om att förnya kan det finnas några olika förklaringar bakom.

  • Du köpte din prenumeration från F-Secure men har förnyat med en annan e-postadress.

Om du har förnyat prenumerationen med en annan e-postadress än den som användes för det ursprungliga köpet, kan vårt e-postsystem inte koppla förnyelseköpet till den ursprungliga e-postadressen. Systemet fortsätter därför att skicka ut påminnelser till den ursprungliga e-postadressen.

  • Du köpte din ursprungliga prenumeration hos en återförsäljare och har förnyat via F-Secures e-butik och vår e-handelspartner, Cleverbridge.

Eftersom den ursprungliga prenumerationen köptes via en tredje part så vet vårt e-postsystem inte hur många dagar det är kvar på den ursprungliga prenumerationen. När du sedan förnyar den via vår e-butik kommer vi därför att skicka ut e-postpåminnelser utifrån inköpsdatumet för förnyelsen. Det kan i praktiken innebära att du får påminnelser via e-post långt innan prenumerationen löper ut, speciellt om du förnyat den i förväg.

  • Du köpte den ursprungliga prenumerationen från F-Secure och har förnyat med en paketkod.

Eftersom vårt e-postsystem inte vet om att du har förnyat din prenumeration med en paketkod, fortsätter vi att skicka ut e-postpåminnelser utifrån det ursprungliga köpet, trots att du har förnyat din prenumeration och prenumerationen är giltig.

Så här stoppar du e-postpåminnelser

  • Stoppa e-postpåminnelserna genom att öppna e-postmeddelandet med påminnelsen om förnyelse och klicka på Avbryt prenumeration längst ned i e-postmeddelandet.

Kontakta F-Secures kundsupport om problemet kvarstår.