Hur installerar jag F-Secure KEY på min PC för första gången?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Följande steg beskriver hur du installerar F-Secure KEY på din PC från början. Du hittar installationspaketen för F-Secure KEY på vår webbplats.

Så här installerar du F-Secure KEY på Windows (7 och senare):

  1. Ladda ned .msi-installationspaketet till din dator.
  2. Dubbelklicka på .msi-installationspaketet och följ installationsinstruktionerna på skärmen.
  3. När installationen har slutförts skapar du ditt huvudlösenord för F-Secure KEY.

Kom ihåg att ditt huvudlösenord är väldigt viktigt eftersom det utgör skyddet för alla dina lösenordsdata.

Viktigt: Vi rekommenderar starkt att du skapar en återställningskod till ditt huvudlösenord för F-Secure KEY så fort du har börjat använda F-Secure KEY eftersom det är det enda sättet för dig att få tillbaka ditt huvudlösenord för F-Secure KEY om du glömmer det.