Hur installerar jag F-Secure KEY på min Mac för första gången?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Följande steg beskriver hur du installerar F-Secure KEY på din Mac från början. Du hittar installationspaketen för F-Secure KEY på vår webbplats.

Så här installerar du F-Secure KEY på Mac OS X (10.10 och senare):

  1. Ladda ned .dmg-installationspaketet till din Mac. Applikationsikonen och installationsmappen visas.
  2. Dra applikationsikonen till ovanpå installationsmappen (som med alla andra OS X-programvaror), så påbörjas installationen.
  3. När installationen har slutförts skapar du ditt huvudlösenord för F-Secure KEY.

Kom ihåg att ditt huvudlösenord är väldigt viktigt eftersom det utgör skyddet för alla dina lösenordsdata.

Viktigt: Vi rekommenderar starkt att du skapar en återställningskod till ditt huvudlösenord för F-Secure KEY så fort du har börjat använda F-Secure KEY eftersom det är det enda sättet för dig att få tillbaka ditt huvudlösenord för F-Secure KEY om du glömmer det.