Hur installerar jag F-Secure KEY på min iPhone eller iPad för första gången?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee
 1. Öppna App Store på din enhet och sök efter F-Secure KEY.
 2. Tryck på Hämta och sedan på Installera.
 3. Tryck på Öppna för att öppna F-Secure KEY-applikationen.
 4. Skärmen för självstudiekursen Komma igång visas. Bläddra längst ned och tryck på Kom igång.
 5. Om det är första gången du använder KEY trycker du på Skapa huvudlösenord.

  Om du vill synkronisera dina data med dina KEY-data (Premium) trycker du på Anslut enheter och anger din synkroniseringskod i det fält som visas.

 6. Fundera ut ett starkt lösenord och ange det i fältet Huvudlösenord och igen i fältet Upprepa huvudlösenord.

  Anm: Om du markerar rutan Kom ihåg mitt huvudlösenord på den här enheten ber inte KEY om ditt huvudlösenord igen, såvida du inte låser upp appen från menyn.

 7. Tryck på Fortsätt, så är du klar.