Hur installerar jag F-Secure KEY på min Android-enhet för första gången?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee
  1. Öppna Google Play Butik på din enhet och sök efter F-Secure KEY.
  2. Tryck på Installera och sedan Godkänn för att bevilja KEY-åtkomst.
  3. När du har installerat det trycker du på Öppna.
  4. Tryck på Skapa huvudlösenord och fundera ut ett starkt huvudlösenord.
  5. Ange lösenordet i fältet Huvudlösenord och igen i fältet Upprepa huvudlösenord.

    Anm: Om du markerar rutan Kom ihåg mitt huvudlösenord på den här enheten ber inte KEY om ditt huvudlösenord igen, såvida du inte låser upp appen från menyn.

  6. Tryck på Fortsätt.
Sign In or Register to comment.