Hur importerar jag lösenord från andra lösenordshanterare till F-Secure KEY?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Du kan importera lösenord från F-Secure KEY och andra lösenordshanterare med F-Secure KEY. Import är enbart möjligt med Windows- och Mac-versioner av produkten.

F-Secure KEY har stöd för följande filformat från följande lösenordshanterare:
 • 1Password (PIF)
 • Dashlane (CSV)
 • F-Secure KEY (FSK)
 • Firefox Password Exporter (CSV)
 • KeePass 2 (XML, CSV)
 • LastPass (CSV)
 • Norton Identity Safe Password (CSV)
 • Password Safe (XML)
 • SecureSafe Password Manager (CSV)
 • Sticky Password (XML)

Så här importerar du lösenord till F-Secure KEY:

 1. Exportera lösenorden från din gamla lösenordshanterare och spara filen lokalt på datorn.
 2. Importera lösenorden till F-Secure KEY:
  1. I F-Secure KEY går du till Inställningar > Importera lösenord.
  2. Klicka på listrutan och välj formatet på den fil du ska importera.
  3. Klicka på Välj och välj den fil du sparade lokalt.

F-Secure KEY importerar lösenorden automatiskt och meddelar dig hur många lösenord som importerats.

Sign In or Register to comment.