Hur exporterar jag mina F-Secure KEY-data?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Du kan exportera dina data från F-Secure KEY. Export är enbart möjligt med Windows- och Mac-versioner av produkten.

Så här exporterar du data från F-Secure KEY:

  1. Öppna F-Secure KEY.
  2. Klicka på Inställningar i menyn till vänster.
  3. Klicka på Exportera lösenord.
  4. Klicka på Exportera. Fönstret Huvudlösenord öppnas.
  5. Ange ditt huvudlösenord och klicka på OK.
  6. Välj en plats där du vill spara filen och klicka på Spara. Dina lösenordsdata sparas som standard i en ExportedPasswords.fsk-fil (F-Secure KEY-ubytesfil) på den angivna platsen.

Anm: När du exporterar dina KEY-data exporteras filen som oformaterad text och kan därför enkelt läsas av andra. Om du behöver lagra filen ska du göra det på en plats där den inte enkelt kan kommas åt eller skadas. Kom också ihåg att radera filen när du har överfört dina data.