Vilken teknik ligger bakom F-Secure KEY?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

I syfte att skydda dina känsliga data använder F-Secure KEY Advanced Encryption Standard med en nyckelstorlek på 256 bitar. Denna algoritm fungerar i CCM-läge för kryptering och CCM är en akronym för en längre förkortning, nämligen CTR-läge för CBC-MAC. CTR står för Counter, CBC står för Cipher Block Chaining och MAC står för Message Authentication Code. Nu för tiden är AES den standard som rekommenderas för modern datakryptering.

Huvudkrypteringsnyckeln härleds från ditt huvudlösenord med hjälp av algoritmen Password-Based Key Derivation Function 2 (PBKDF2), som anges i Public-Key Cryptography Standards (PKCS) #5; i PBKDF2-algoritmen använder vi Hash-based Message Authentication Code (HMAC) SHA256, slumpmässiga saltsträngar och 20 000 upprepningar. Detta gör det mycket svårare att återskapa lösenorden genom så kallade råstyrke- eller ordlisteattacker, även för svagare lösenord.