Vad är en återställningskod till huvudlösenordet för F-Secure KEY?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Viktigt: Vi rekommenderar starkt att du skapar en återställningskod till ditt huvudlösenord för F-Secure KEY så fort du har börjat använda F-Secure KEY eftersom det är det enda sättet för dig att få tillbaka ditt huvudlösenord för F-Secure KEY om du glömmer det.

Återställningskoden till huvudlösenordet är en unik och personlig kod som utgör det enda sättet att återfå åtkomsten till KEY om du glömmer ditt huvudlösenord. Den är starkt krypterad och kan enbart dekrypteras på en av dina anslutna enheter. Detta innebär att den inte kan dekrypteras på någon annan enhet.

För din säkerhet kan inte KEY återställa ditt huvudlösenord eller skicka dig en återställningskod om du glömmer ditt huvudlösenord. Det här är ett medvetet beslut som F-Secure har fattat för att öka din säkerhet och sekretess.

Varje gång du ändrar huvudlösenordet visar KEY vyn Skapa återställningskod. Vi rekommenderar att du sparar koden som en bild och skriver ut en kopia att förvara på en säker plats. Utskriften av återställningskoden till huvudlösenordet bör inte förvaras på samma plats som din enhet.

Om du ansluter nya enheter kan F-Secure KEY be dig att skapa en ny återställningskod till huvudlösenordet. Om så är fallet ska du se till att du skapar en ny återställningskod till huvudlösenordet, då den äldre koden inte längre fungerar.

Anm: När du ändrar ditt huvudlösenord får du en ny återställningskod. Du behöver alltid den senaste återställningskoden för att få tillbaka åtkomsten till KEY om du glömmer ditt huvudlösenord.