Vad är ett huvudlösenord för F-Secure KEY?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

När du har installerat F-Secure KEY och öppnar applikationen för första gången måste du skapa ett huvudlösenord. Det här lösenordet är väldigt viktigt då det ger dig åtkomst till KEY och skyddar alla dina lösenordsdata.

Genom att välja ett bra huvudlösenord som är svårt att gissa håller du dina lösenord säkra. För din säkerhet kan inte KEY återställa ditt huvudlösenord eller skicka dig en återställningskod om du glömmer ditt huvudlösenord. Det här är ett medvetet beslut som F-Secure har fattat för att öka din säkerhet och sekretess.

På grund av detta rekommenderar vi starkt att du skapar en återställningskod till ditt huvudlösenord för F-Secure KEY så fort du har börjat använda F-Secure KEY. Återställningskoden till huvudlösenordet är ett säkert sätt för dig att få tillbaka ditt huvudlösenord för F-Secure KEY om du glömmer det.