Vilka webbläsare stöder KEY?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee
F-Secure KEY har stöd för följande webbläsare:
  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox