Beräkning av lösenordsstyrka i F-Secure KEY

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Beräkningen av lösenordsstyrka i F-Secure KEY baseras på lösenordsentropi.

Lösenordsentropi anger hur enkelt det är för en programvara för att knäcka lösenord att förutsäga ett lösenord. Ju fler lösenord programvaran måste testa innan den gissar lösenordet, desto högre är entropin.

För att uppnå högsta möjliga entropipoäng är det viktigt att använda minst en versal, en gemen, en siffra och ett specialtecken (eller en symbol) i lösenordet. Undvik även alla teckensekvenser, som ”12345678” eller ”abcdefgh” och använd inte teckenupprepning (till exempel ”aaaaaa”). Undvik att använda vanliga manliga eller kvinnliga namn, vanliga ord och typiska lösenord. Slutligen har även lösenordets längd en inverkan på lösenordets entropipoäng.

Sign In or Register to comment.