F-Secure KEY i ett nötskal

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

I F-Secure KEY krypteras varje enskild lösenordspost med en unik och stark slumpmässig krypteringsnyckel. De postspecifika nycklarna krypteras med hjälp av en huvudkrypteringsnyckel som härleds från ditt huvudlösenord med hjälp av PBKDF2-algoritmen. PBKDF2 står för Password-Based Key Derivation Function 2.

Ditt huvudlösenord och huvudkrypteringsnyckeln lagras aldrig någonstans. Krypteringsnycklarna existerar bara när du använder produkten. Det innebär dock att det inte finns något sätt att återställa ditt lösenord eller dina data om du glömmer huvudlösenordet.

Den vägledande designprincipen för F-Secure KEY är att respektera och skydda anonymiteten hos våra användare. Vi spårar dig heller inte när du synkroniserar dina data mellan enheter.

F-Secure KEY-servrarna ägs och drivs av F-Secure inom EU och efterlever finsk lagstiftning och tillämpliga EU-regler.