Kan F-Secure återställa ett glömt huvudlösenord för F-Secure KEY?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Nej. För din säkerhet kan F-Secure inte återskapa eller återställa ditt huvudlösenord för F-Secure KEY. Detta är ett medvetet beslut som vi fattat för att öka din säkerhet och sekretess. För att återställa ett huvudlösenord skulle vi behöva åtkomst till ditt huvudlösenord, vilket skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk.

Även om vi inte kan återställa ditt huvudlösenord kan du skapa en återställningskod till ditt huvudlösenord för att återställa det om du glömmer bort det. Därför rekommenderar vi att du skapar din återställningskod till huvudlösenordet för F-Secure KEY så fort du har börjat använda lösenordshanteraren..

Återställningskoden till huvudlösenordet är en unik och personlig kod som utgör det enda sättet att återfå åtkomsten till KEY om du glömmer ditt huvudlösenord. Den är starkt krypterad och kan enbart dekrypteras på en av dina anslutna enheter. Detta innebär att den inte kan dekrypteras på någon annan enhet.

Sign In or Register to comment.