Informacje o powiadomieniach produktu SAFE na urządzeniach z systemem Android

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Aplikacja F-Secure SAFE wysyła powiadomienia w przypadku wystąpienia określonych aktywności. Aby uzyskać możliwie najlepszą ochronę, zalecamy pozostawienie domyślnych ustawień powiadomień.

Powiadomienia z aplikacji SAFE domyślnie są włączone. Gdy otrzymasz takie powiadomienie, na pasku stanu urządzenia pojawia się ikona wskaźnika. Aby dowiedzieć się więcej o powiadomieniach, otwórz panel powiadomień przez przeciągnięcie paska stanu w dół.

Podobnie jak w przypadku innych aplikacji na urządzeniu z systemem Android możesz dostosować ustawienia powiadomień dla aplikacji SAFE. Aby uzyskać dostęp do tych ustawień, otwórz aplikację F-Secure SAFE, wybierz menu w lewym górnym rogu ekranu i naciśnij kolejno Ustawienia > Powiadomienia aplikacji (łącze w sekcji Powiadomienia).

Aby wyświetlić ustawienia określonej kategorii powiadomień, wybierz taką kategorię.

Plakietki na ikonie aplikacji

Jeśli plakietki na ikonach aplikacji są włączone w systemowych ustawieniach powiadomień, to na ikonie aplikacji SAFE pojawia się plakietka, gdy ta aplikacja wyśle powiadomienie. Możesz wybrać kategorie powiadomień, które chcesz otrzymywać.

Plakietki mogą zawierać liczbę powiadomień. Po zamknięciu powiadomienia plakietka znika. Aby wyświetlać plakietki na ikonach aplikacji w przypadku otrzymania powiadomienia:

  1. Wybierz opcje Ustawienia > Powiadomienia, aby otworzyć systemowe ustawienia powiadomień.
  2. Włącz przełącznik Plakietki na ikonie aplikacji.
  3. Aby wyświetlić dodatkowe ustawienia plakietek na ikonach aplikacji, wybierz Plakietki na ikonie aplikacji.

Uwaga: Gdy firma F-Secure wprowadzi zmiany w funkcji powiadomień i zaktualizuje aplikację F-Secure SAFE, użytkownicy mogą zobaczyć na stronie ustawień powiadomień aplikacji taki komunikat systemowy:

Usunięto 11 kategorii
. Jest to domyślne powiadomienie systemowe, które nie wymaga żadnej reakcji ze strony użytkownika.
Sign In or Register to comment.