Jak uzyskać zwrot środków za zakup produktu firmy F-Secure?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Jeśli produkt firmy F-Secure został kupiony od jednego z oficjalnych partnerów firmy F-Secure w zakresie handlu elektronicznego (tylko Cleverbridge i Digital River), możesz skorzystać z 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy, która rozpoczyna się w dniu otrzymania zamówienia.

Produkty firmy F-Secure kupione za pośrednictwem stron trzecich (np. sprzedawców, sklepów, usługodawców), takich jak sklepy Apple AppStore i Google Play, nie są objętą 30-dniową gwarancją zwrotu pieniędzy od firmy F-Secure. Aby dowiedzieć się, czy dany sprzedawca oferuje zwroty środków na własnych zasadach, skontaktuj się bezpośrednio z nim.

Aby zlecić zwrot środków w firmie F-Secure, skontaktuj się z zespołem pomocy firmy F-Secure. Zalecamy przygotowanie tych informacji:
  • Numer zamówienia otrzymany od firmy F-Secure (albo Cleverbridge lub Digital River)
  • Adres e-mail użyty podczas składania zamówienia
  • Numer seryjny urządzenia (tylko w przypadku produktu F-Secure SENSE)
Sign In or Register to comment.