Internett-forbindelsen mistes når Airtime Fairness er på

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Symptomer

SENSE er koblet til en oppstrøms ruter via WiFi. I innstillingene til den oppstrøms ruteren har alternativet Airtime Fairness blitt aktivert. SENSE-ruterskjermen viser frakoblingssymbolet som betyr at Internett-forbindelsen til SENSE er nede.

Diagnose

Vi har testet dette med Sagemcom FAST3686-kabelmodemet, og det virker som SENSE ikke støtter at Airtime Fairness-alternativet er aktivert hvis SENSE er koblet til en oppstrøms ruter via WiFi.

Merk: Hvis imidlertid SENSE er koblet til ruteren med en Ethernet-kabel, fungerer Internett-forbindelsen uten problemer.

Løsning

Slik gjenoppretter du Internett-forbindelsen:

  • Deaktiver Airtime Fairness-innstillingen på den oppstrøms ruteren ELLER
  • Koble SENSE til den oppstrøms ruteren med en kabel.