Internetanslutningen fungerar inte när Airtime Fairness är på

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Symptom

SENSE är anslutet till en uppströmsrouter via wifi och i inställningarna för uppströmsroutern har Airtime Fairness aktiverats. SENSE routerskärm visar symbolen för frånkopplad, vilket betyder att SENSE inte har någon internetanslutning.

Diagnos

Vi har testat detta med kabelmodemet Sagemcom FAST3686 och det verkar som att SENSE inte stödjer Airtime Fairness-alternativet om SENSE är anslutet till en uppströmsrouter via wifi.

Anm: Men om SENSE är anslutet till routern via en Ethernet-kabel fungerar internetanslutningen utan problem.

Lösning

Så här återställer du internetanslutningen:

  • Inaktivera Airtime Fairness-inställningen i uppströmsrouterns inställningar ELLER
  • Anslut SENSE till uppströmsroutern via en kabel.
Sign In or Register to comment.