Om aviseringar i SAFE för Android

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Appen F-Secure SAFE skickar aviseringar om vissa appaktiviteter till dig. För bästa skydd rekommenderar vi att du använder standarinställningarna,

Aviseringarna från SAFE-appen är PÅ som standard. När du får en avisering visas en ikon i telefonens statusfält. För att se mer information om aviseringarna öppnar du aviseringspanelen genom att dra statusfältet nedåt.

Som med alla appar på din Android-enhet kan du anpassa aviseringsinställningarna för SAFE-appen. För att komma åt aviseringsinställningarna för SAFE öppnar du appen F-Secure SAFE, trycker på menyn längst upp till vänster på skärmen och väljer Inställningar > Appaviseringar (en länk under Aviseringar).

För att visa kategorispecifika inställningar för aviseringar trycker du på önskad aviseringskategori.

Appikonmärken

Om du har tillåtit appikonmärken i systemets aviseringsinställningar visas ett märke på SAFE-appikonen när du får en avisering från SAFE. Du kan också välja de aviseringskategorier som du vill få aviseringar från.

Märkena kan visas med eller utan nummer. Märket försvinner när du trycker bort aviseringen. Gör följande för att visa ikonmärken på appikoner när aviseringar skickas till appen:

  1. Tryck på Inställningar > Aviseringar för att öppna systemets aviseringsinställningar.
  2. Tryck på Appikonmärken för att aktivera det.
  3. För fler inställningar av appikonmärken, tryck på Appikonmärken.

Anm: När F-Secure gör ändringar i aviseringsfunktionen och uppdaterar appen F-Secure SAFE kan användare se följande systemmeddelande på appens sida för aviseringsinställningar:

11 kategorier borttagna
Detta är ett standardsystemmeddelande som inte kräver några åtgärder från användaren.
Sign In or Register to comment.