Hur kan jag återfå en förlorad eller bortglömd F-Secure FREEDOME-prenumerationskod?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee
Om du har fölorat eller glömt prenumerationskoden till din F-Secure Freedome VPN gör du något av följande:
  • Om du köpte F-Secure FREEDOME VPN-produkten från F-Secures webbutik kontaktar du F-Secures kundsupport. För att snabbare få tillbaka prenumerationskoden ser du till att ha din e-postadress (den du använde när du köpte produkten) eller beställningens referensnummer till hands när du kontaktar vår support.
  • Om du köpte produkten från en lokal återförsäljare kontaktar du din återförsäljare.
Sign In or Register to comment.