Jak zakończyć subskrypcję produktu F-Secure SAFE lub TOTAL?

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Aby zakończyć subskrypcję:

  1. Zaloguj sie w usłudze My F-Secure.
  2. Na stronie My F-Secure wybierz pozycję <Twoja nazwa> > Ustawienia konta na górnym pasku. Zostanie otwarta strona Ustawienia konta.
  3. W obszarze Inne ustawienia możesz zakończyć swoją subskrypcję, wybierając pozycję kliknij tutaj, a następnie przycisk Tak.

Ważne: Twoja subskrypcja wygaśnie dzisiaj, a Twoje urządzenia nie będą już chronione. Jeśli masz automatycznie odnawianą subskrypcję, nie zostanie ona ponownie odnowiona.

Sign In or Register to comment.