Jak anulować automatyczne odnawianie subskrypcji?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Aby anulować automatyczne odnawianie subskrypcji:

  1. Zaloguj sie w usłudze My F-Secure.
  2. Na stronie My F-Secure wybierz pozycję Subskrypcja na górnym pasku.
  3. W obszarze Bieżąca subskrypcja wybierz pozycję Anuluj subskrypcję.
Spowoduje to anulowanie funkcji automatycznego odnawiania. Twoja subskrypcja pozostanie ważna i aktywna do czasu wygaśnięcia bieżącej subskrypcji.
Sign In or Register to comment.