Jak zmienić adres e-mail służący do logowania się na konto usługi My F-Secure?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee
Aby zaktualizować lub zmienić adres e-mail służący do logowania się na konto usługi My F-Secure, wykonaj następujące czynności:
  1. Zaloguj sie w usłudze My F-Secure.
  2. Po zalogowaniu się wybierz pozycję <Twoja nazwa> > Ustawienia konta.
  3. Dodaj lub zmień swój adres e-mail w polu Twój adres e-mail usługi F-Secure.
  4. Kliknij pozycję Zapisz zmiany.

Twój adres e-mail służący do logowania się na konto usługi My F-Secure został zmieniony. Od tego czasu w celu zalogowania się do swojego konta należy używać nowego adresu e-mail.

Sign In or Register to comment.