Archived

This section is archived and will no longer be updated. For the latest articles about F-Secure products and services, go to the new and improved How-tos & FAQs.

Hoe kan ik mijn abonnement voor F-Secure SAFE of TOTAL beëindigen?

Uw abonnement beëindigen:

  1. Aanmelden bij Mijn F-Secure.
  2. Selecteer op de pagina Mijn F-Secure <uw naam> > Accountinstellingen in de bovenste balk. De pagina Accountinstellingen wordt geopend.
  3. Onder Andere instellingen kunt u uw abonnement beëindigen door klik hier en vervolgens Ja te selecteren.

Belangrijk: Uw abonnement verloopt vandaag en uw abonnementen worden dan niet langer beschermd. Als u een automatisch vernieuwend abonnement hebt, wordt het niet opnieuw vernieuwd.

Sign In or Register to comment.