Wordt er door Online Scanner iets van mijn apparaat naar de cloud verzonden?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee
Raadpleeg de volgende pagina's voor de meest recente informatie over ons beleid omtrent gegevensverzameling en onze Security Cloud.