Hvordan endrer jeg e-postadresse for å logge på My F-Secure-kontoen?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee
Gjør følgende for å oppdatere eller endre e-postadressen for å logge på My F-Secure-kontoen:
  1. Logg på My F-Secure.
  2. Når du er logget på, velger du <navnet ditt> > Kontoinnstillinger.
  3. Legg til eller endre e-postadressen i feltet E-postadresse for F-Secure.
  4. Klikk på Lagre endringer.

E-postadressen for å logge på My F-Secure-kontoen har blitt endret. Fra nå av bruker du den nye e-postadressen til å logge på kontoen.