Overfører Online Scanner noe fra maskinen min til skyen?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee
Se følgende sider for å få mest mulig oppdatert informasjon om våre policyer for datainnhenting og om Security Cloud: